Podmínky členství v Klubu přátel dobrého vína a užívání členské karty


1. Členem Klubu přátel dobrého vína (dále jen Klub) se může stát fyzická osoba starší 18 let po vyplnění povinných údajů v přihlášce a předáním této přihlášky provozovateli Vinotéky U Radnice. Po splnění těchto podmínek získává člen Klubu věrnostní kartu s označením Klub přátel dobrého vína.

2. Zájemce o členství v Klubu je povinen vyplnit údaje v přihlášce čitelně, nejlépe hůlkovým písmem, jinak provozovatel Vinotéky U Radnice neručí za správné vystavení a provozování věrnostní karty.

3. Vyplněním, podpisem a předáním přihlášky souhlasí člen Klubu s podmínkami členství a potvrzuje, že se s nimi seznámil.

4. Členství v Klubu je bezplatné. Karta Klubu je zpoplatněna částkou 50Kč. Tato částka je splatná při převzetí karty.

5. Věrnostní kartou Klubu je věrnostní karta s označením Klub přátel dobrého vína. Karta je označena EAN kódem a číslem karty. Na jméno člena klubu uvedeného v přihlášce může být vystavena pouze jedna karta. Karta není přenosná.

6. Člen Klubu může čerpat veškeré výhody Klubu ihned po převzetí karty. Za každý realizovaný nákup ve Vinotéce U Radnice získává člen klubu okamžitou slevu 5 % na celý nákup. Sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží a zboží nabízené v akci.

Jednou měsíčně bude losování členských karet, které jsou k tomuto účelu označeny číslem. Losování a výhry jsou v kompetenci provozovatele Vinotéky U Radnice. Výherní listina bude zveřejněná v Příborském měsíčníku na stránkách www.vinotekauradnice.cz a ostatních soc. sítích nejpozději poslední den daného měsíce. Doba vyzvednutí výhry je jeden měsíc od zveřejnění výherní listiny.

7. Člen Klubu může své členství kdykoli zrušit vrácením karty osobně ve Vinotéce U Radnice  Členství zaniká dnem předání karty. 

8. Člen Klubu se zavazuje neprodleně informovat o změně údajů vyplněných v přihlášce. K tomu slouží formulář, který je k dispozici ve vinotéce a na stránkách www.vinotekauradnice.cz Změnu je možné hlásit i prostřednictvím zákaznické linky 734 108 180. Oznámením o změně údajů nejsou dotčeny výhody člena Klubu (viz výhody členství). 

9. Ztrátu, krádež karty nebo její znehodnocení člen Klubu oznámí v prodejně vinotéky, nebo na zákaznické lince: email: vinotekauradnice@gmail.com, mob: 734 108 180. V takovém případě mu je vystavena nejpozději do měsíce karta nová. Náhradní karta Klubu je zpoplatněna částkou 50Kč. Tato částka je splatná při převzetí karty.

10. Za vzniklé škody při zneužití karty neoprávněnou osobou nese plně zodpovědnost člen Klubu. Zneužití výhod a vyplnění nesprávných údajů v přihlášce jsou důvodem k ukončení členství v Klubu.

11. Provozovatel Vinotéky U Radnice. je oprávněn jednostranně změnit podmínky Klubu, aniž by měl povinnost takovou změnu členovi přímo oznamovat. Změna podmínek Klubu je účinná dnem publikace na internetových stránkách www.vinotekauradnice.cz a na požádání jsou k nahlédnutí na prodejně. 

12. Provozování věrnostního systému Klubu Přátel dobrého vína  a čerpání členských výhod je závislé na zpracování osobních údajů členů Klubu. Člen Klubu udělil provozovateli Vinotéky U Radnice, souhlas se zpracováním osobních údajů, jehož úplné znění je spolu s těmito obchodními podmínkami k dispozici na www.vinotekauardnice.cz. Člen Klubu je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Dnem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, končí účast člena v Klubu . 

Ochrana osobních údajů

Vinotéka U Radnice postupuje jako správce při zpracování osobních údajů v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů). Bližší informace o jednotlivých zpracováních, o Vašich právech a o způsobech jejich uplatnění naleznete ZDE.