Klub přátel dobrého vína

Podmínky členství v klubu.Klub přátel dobrého vína byl založen jako způsob poděkování zákazníkům za jejich věrnost naší vinotéce. Každý člen Klubu  má automaticky 5% slevu na veškeré produkty a služby které nabízíme. Členem Klubu přátel dobrého vína (dále jen Klub) se může stát fyzická osoba starší 18 let po vyplnění povinných údajů v přihlášce a předáním této přihlášky provozovateli Vinotéky U Radnice. Po splnění těchto podmínek získává člen Klubu věrnostní kartu s označením Klub přátel dobrého vína.

Jednou měsíčně bude losování členských karet, které jsou k tomuto účelu označeny číslem. Losování a výhry jsou v kompetenci provozovatele Vinotéky U Radnice. Výherní listina bude zveřejněná v Příborském měsíčníku na stránkách www.vinotekauradnice.cz a ostatních soc. sítích nejpozději poslední den daného měsíce. (tzn., že výherní listina za měsíc Leden bude zveřejněna 31. ledna.) Doba vyzvednutí výhry je jeden měsíc od zveřejnění výherní listiny. (Více v Podmínkách členství v Klubu)