Slosovací listina

Losování za měsíc :

SLOSOVACÍ LISTINA - DUBEN 2021

1. cenu - kolekci vín "PŘÍBOR 770" vyhrává číslo                                         36

cenu - pětilitrový box vína dle vlastního výběru vyhrává číslo              154

3. cenu - třílitrový box vína dle vlastního výběru vyhrává číslo                 437

4. cenu - 280g. baby bochník sýru vyhrává číslo                                        431

5.-10. cenu vyhrávají - členové klubu s číslem: 229, 252, 468, 149, 399, 282.

Láhev vína z kolekce vín "PŘÍBOR 770"

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.


SLOSOVACÍ LISTINA - BŘEZEN 2021

1. cenu - kolekci vín "PŘÍBOR 770" vyhrává číslo                              33

cenu - pětilitrový box vína dle vlastního výběru vyhrává číslo   170

3. cenu - třílitrový box vína dle vlastního výběru vyhrává číslo      415

4. cenu - 280g. baby bochník sýru vyhrává číslo                            294

5.-10. cenu vyhrávají - členové klubu s číslem: 42, 103, 1, 248, 342, 15.

Láhev vína z kolekce vín "PŘÍBOR 770"

Všem výhercům srdečně blahopřejeme.


SLOSOVACÍ LISTINA - ÚNOR  2021

1. cenu - kolekci vín "PŘÍBOR 770"                                  vyhrává číslo 284

cenu - pětilitrový box vína dle vlastního výběru        vyhrává číslo 256

3. cenu - třílitrový box vína dle vlastního výběru            vyhrává číslo 140

4. cenu - 280g. baby bochník sýru                                  vyhrává číslo 448

5.-10. cenu vyhrávají - členové klubu s číslem: 308, 127, 150, 23,256, 173.

Láhev vína z kolekce vín "PŘÍBOR 770"


Všem výhercům srdečně blahopřejeme.